Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
Ако използвате онлайн магазина на eshop.doreliacosmetics.eu се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.
Този документ съдържа Общите условия, според които Дорелиа Козметикс ООД предоставя услуги на потребителите си чрез онлайн магазина на адрес в интернет eshop.doreliacosmetics.eu, наричан по-долу за краткост МАГАЗИН. Всеки който зареди в ползваното от него техническо устройство интернет адреса eshop.doreliacosmetics.eu ще наричаме за краткост ПОТРЕБИТЕЛ.

При зареждането на която и да е страница от МАГАЗИНА с вградените хипер-връзки в тях, както и в другите страници на esuop.doreliacosmetics.eu или чрез ползването или заплащането на продукти или услуги предлагани от него Потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

Потребителите се идентифицират с цел определяне на изявлението им за приемане на тези Общи условия, което се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра на eshop.doreliacosmetics.eu IP адрес на потребител, както и друга информация.

Правила за използване на сайта
Дорелиа Козметикс ООД, като собственик на МАГАЗИНА ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел. Необходимо е да спазвате и да се съобразявате с всички авторски права. Не се разрешава материалите от МАГАЗИНА да се променят по никакъв начин, да се разпространяват публично, да бъдат копирани или да се раздават за каквато и да обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в МАГАЗИНА материали в други сайтове е забранена. Предоставяната услуга от МАГАЗИНА е валидна за Република България.

Права и отговорности на страните
Продуктите и услугите в МАГАЗИНА са ограничени само до посочените условия. Дорелиа Козметикс ООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите. Дорелиа Козметикс ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени.

Част от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За допълнителна информация можете да се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността
МАГАЗИНЪТ, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на МАГАЗИНА. В случай, че в следствие на използването на МАГАЗИНА, или продукти от него от ваша страна доведе до възникването на вреди ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

С цел закупуването на продукти или услуги от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНЪТ използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага. Понякога ние използваме изпратената от Вас информация, за да може да получим необходимите данни за изпълнение на Вашата заявка за продукти или услуги.

Изпратената от Вас информация НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ на трети лица, с изключение на фирмата, която е избрана за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната.

Хипер-връзките от МАГАЗИНА към Web сайтове, собственост на трети лица са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези хипер-връзки, МАГАЗИНЪТ не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание. При посещението си в някои от тези сайтове, Потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

Промяна на цени на стоки
МАГАЗИНЪТ има право да променя цените по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална към момента на даване на поръчката. При допуснати технически грешки в публикуването на информация, МАГАЗИНЪТ има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, когато има такива.

Намалените цени се обявяват, като новата цена е поставена под старата, която е зачертана.

МАГАЗИНЪТ може да променя Общите Условия по всяко време, като след промяната датата на публикация се актуализира. Потребителят има задължението да посещава периодично страницата с Общите условия, за да се запознае с евентуални промени.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите
Съгласно ЗЗП doreliacosmetics.com Ви предоставя следната информация:

1. Дорелиа Козметикс ООД, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ No205, сгр.А, офис 107

2. Основните характеристики на продуктите са описани в страницата за представяне на съответния продукт.

3. Цената на стоките е изписана на страницата за представяне на съответния продукт.

4. Стойността на транспортните разходи за доставка, НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките. Те са описани отделно в поръчката и се начисляват към цената на стоките при определяне на крайната цена за плащане.

5. При използване на предоставените средства за комуникация с нас няма никаква начислена допълнителна стойност.

6. Начините за Доставка са описани по-долу

Отказ от поръчани продукти
Потребителя има право да се откаже от поръчаните продукти в срок от 7 работни дни от получаването им в случай , че те не са използвани, не е нарушавана цялостта на опаковката им и във вида, в който е получена и условията по чл.55 (ал.1) от ЗЗП. Това може да се извърши на зададените за контакт в МАГАЗИНА начини. Транспортните разходи при този случай са за сметка на Потребителя и се заплащат на куриера при вземането им за транспортиране обратно на МАГАЗИНА. Платената сума се възстановява на Потребителя според начина на плащане с изключение на транспортните разходи.

При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, МАГАЗИНА се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от Потребителя стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Потребителя е упражнил правото си на отказ.

При несъответствие на получените продукти с поръчаните МАГАЗИНЪТ заменя продуктите за своя сметка без допълнителни такси за Потребителя.

При липса на поръчани продукти от Потребителя МАГАЗИНЪТ може да предложи алтернативни продукти на същата стойност. Ако Потребителят откаже да замени продуктите МАГАЗИНЪТ възстановява заплатената сума.

При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка.

УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Използвани термини
Заявител: Лице, което избира продуктите от МАГАЗИНА, попълва данните и инциира поръчката, като извършва това от свое име или от името на юридическо лице, от което е упълномощен.

Получател: Физическо или юридическо лице, което може да е различно от заявителя и което получава поръчаните продукти на адрес, указан от заявителя.

За да направи поръчка, заявителя трябва да попълни необходимите данни на указаните места.

Възможно е данните на получателя да са различни от данните на заявителя на поръчката. При този случай плащането трябва да се извърши предварително, след което ще се достави на адреса на получателя.

При възможност доставката ще бъде извършена от куриер в посочения от подателя час на доставка. Ако това се окаже невъзможно представител на магазина ще се свърже с подателя за уточняване на друг ден и час за доставка.

При поръчка на обща стойност над 60.00 лв стойността на доставката е за сметка на Магазина.

Проблеми при доставка
Ако забавянето на доставката или по-ранното и изпълнение от посочения от Вас времеви интервал не е поради причини, възникнали от Ваша страна повторната доставка е за сметка на Магазина.

При нужда от повторно идване на куриер по Ваша доставка по причини, възникнали от Ваша страна, Вие поемате разходите по повторната доставка. Причини от Ваша страна могат да бъдат Вашето или на упълномощен от Вас човек отсъствие, който да приеме доставката и да извърши плащането, когато то е заявено в брой.

Време на доставка
Доставките се извършват от 9.00 ч до 18.00 ч в работни дни и в събота до 14.00 ч.
Доставката на вашите поръчки се изпълнява до 3 (три) работни дни, считано от датата на заявката, ако е направена до 10 часа. Ако е направена след този час за начало се взима следващия работен ден.

Цени за доставка

Поръчка
Вашите поръчки се приемат само по електронен път чрез електронния магазин.

Моля бъдете внимателни при въвеждането на Вашият имейл адрес, защото потвърждението на поръчката при заплащане в брой и банков път се осъществява чрез него.

Системата ще Ви информира, че поръчката Ви е приета. Още при финализирането на Вашата поръчка, ще можете да видите всички продукти, които купувате, размера на сумата, която ще платите, начинът на плащане, адресът на доставка. Ако забележите някаква неточност в попълнените от Вас данни, моля обадете ни се незабавно.

Приемане на поръчки
Всички поръчки, които подавате към www.eshop.doreliacosmetics.eu се приемат 24 часа в денонощието.

Онлайн магазинът на eshop.doreliacosmetics.eu предлага качествени козметични продукти (бяла, медицинска, био, луксозна, козметика за мъже, за деца), подаръчни комплекти от утвърдени български производители само от България.

Постоянни промоции и отстъпки за редовни клиенти!

Може да направите поръчка онлайн по всяко време или да се обадите на нашите телефони 0884122771 от понеделник до петък от 9.00 часа до 17.00 часа.