ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДОРЕЛИА КОЗМЕТИКС ООД ВЪВ ВРЪЗКА С ПОРЪЧКИ НА ПРОДУКТИ ОТ ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

С цел закупуването на продукти или услуги от МАГАЗИНА Вие подавате лична информация. Тази информация е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. МАГАЗИНА използва личната информация, с цел да подобри услугите, които Ви предлага.

От 25.05.2018 г. влиза във сила „Общ регламент за защита на личните данни“ – GDPR.

Регламентът урежда използването и сигурността на Вашите лични данни с цел по-добра защита на физическите лица. Събирането на лични данни от Дорелиа Козметикс ООД ще бъде извършвано по прозрачен и сигурен начин, като така ще можем да ви предлагаме продукти и услуги, според  Вашите нужди.

Политика за поверителност

В качеството си на администратор на лични данни, Дорелиа Козметикс ООД има правото да събира и обработва личните данни, предоставени от потребителите на УЕБ-САЙТА, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на съвета от 27.04.2016 г. относно защита на личните данни и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез нея.

За какво се използва събраната информация?

–  Предоставената от Вас лична информация се използва с цел управление на поръчки за доставка на продукти и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с Вас относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.

–  уеб-сайтът използва тези данни и информация само за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на уеб-сайта, както и да се даде възможност на трети лица да извършват логистика и други услуги за уеб-сайта.

–  уеб-сайтът използва Вашата информация, за да Ви информира за новини и друга подобна информация относно продукти и кампании;

За какъв срок се събират предоставените лични данни?

Срокът на обработка на личните данни, които събираме за Вас като клиенти на Дорелиа Козметикс ООД е 10 години, считано, че става дума за счетоводни регистри съгласно чл. 42. (1)  от Закон за счетоводството от 2001 г.

Трансфериране на личните Ви данни

Личните данни, които се обработват за Вас при условията на конфиденциалност и доколкото е необходимо, могат да се  трансферират към:
– Куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към Вас на територията на страната.

Какви са Вашите права след като сте предоставили личните си данни на УЕБ-САЙТА?

– Потребителите абонирани за информационния ни бюлетин могат да прекратят абонамента си по всяко време при желание от тяхна страна.

Как да се свържете с нас?
Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ No205, сгр.А, офис 107.  Eл. поща: info@doreliacosmetics.eu. Тел.: +359884122771